De transitievergoeding: maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan

Per 1 juli aanstaande treedt de regeling van de transitievergoeding in werking. Op grond van deze regeling is een werkgever bij ontslag van de werknemer een vergoeding verschuldigd als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd. Onder ontslag wordt mede verstaan het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Lees verder