Partners

Partners

Samen beschikken onze partners over de benodigde expertise om uw groeiambities te realiseren. Lees verder

Werkkostenregeling

Houd jouw gebruikelijk loon laag met de nieuwe Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de regeling omtrent het gebruikelijk loon verscherpt. De verwachting is dat de meeste dga’s hun gebruikelijk loon als gevolg hiervan moeten verhogen. Naast de nieuwe Gebruikelijkloonregeling is ook de ‘nieuwe’ Werkkostenregeling (WKR) in 2015 verplicht gesteld.
Lees verder

Pension Assurance

Pensioen Assurance

Nederland kent mogelijk 70.000 bedrijven die geen premie betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), terwijl ze daar wél onder vallen. Hierdoor lopen BPF’s voor miljarden aan inkomsten mis terwijl ze wel uitkeringsverplichtingen hebben. Bestuurders en adviseurs van deze bedrijven zoals fiscalisten, accountants maar ook pensioenadviseurs, moeten snel in actie komen. De financiële gevolgen kunnen namelijk desastreus uitpakken.
Lees verder

transitievergoeding

De transitievergoeding: maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan

Per 1 juli aanstaande treedt de regeling van de transitievergoeding in werking. Op grond van deze regeling is een werkgever bij ontslag van de werknemer een vergoeding verschuldigd als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd. Onder ontslag wordt mede verstaan het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Lees verder

Arion en Rutte

Premier Rutte prijst innovatiekracht en lef Arion

Premier Rutte heeft woensdag 8 april Arion bezocht. Om even voor 3 kwam hij aan en werd ontvangen door CEO en oprichter van Arion Erik Joosten en CFO Carl Joosten. Als eerste spraken de premier en de directie van Arion over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het belang van innovatie hierin. Vooral de eenvoud van de door Arion ontwikkelde producten verraste de premier. Lees verder