Het schaap met de vijf poten bestaat: het is je team!

schaap met de 5 poten

Met de groei van omzet en personeel neemt de complexiteit in je bedrijf snel toe. Een bedrijf heeft enerzijds behoeftes die naar “buiten” zijn gericht en anderzijds zie ik behoeftes die naar “binnen” zijn gericht. Waar bij de start de blik vaak vooral op buiten is gericht, ontstaat in situaties van groei of bij druk op de kosten, de noodzaak ook “binnen” verder te optimaliseren.
Lees verder