Ontstaan en resultaten

Al meer dan vijf jaar stelt programma Groeiversneller ondernemers in staat om bedrijfsmatig en persoonlijk te excelleren. Het programma is een ontwikkelingstraject dat ambitieuze groeiondernemers in staat stelt om hun ondernemersdroom te realiseren. Ruim 120 deelnemende bedrijven zagen hierdoor al hun aandeelhouderswaarde stijgen.

Uitvoering

De uitvoering van het programma is in handen van PwC, Philips Innovation Services, het platform voor groeibedrijven Port4Growth en Ascendors. Het programma is voortgekomen uit de wens van het Ministerie van Economische Zaken om bedrijven die de startfase voorbij zijn, sneller te laten doorgroeien. Dit is gebaseerd op het rapport ‘Snelle groeiers en Innovatie’ van EZ, waaruit bleek dat Nederland wat betreft het doorgroeien van bedrijven achterblijft ten opzichte van de omringende landen in Europa.

Meerjarig traject

Programma Groeiversneller is van start gegaan in 2009 en op dit moment zijn er tien groepen die het programma doorlopen. Elk half jaar start er een nieuwe groep met 15 tot 20 ondernemers. Voor de ondernemers geldt een strenge selectie op basis van ambitie, visie en drive. Uiteraard houden we ook rekening met het type ondernemer en de onderneming. Het basistraject duurt drie jaar met een optie tot instroming in een additioneel 2-jaars programma.

Onderzoek

De unieke combinatie van collega-groeiondernemers en experts heeft haar succes ruimschoots bewezen. Onderzoek dat samen met het CBS is uitgevoerd, toont aan dat Groeiversneller-bedrijven aanzienlijk beter presteren dan collega bedrijven. De OECD – de internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling – concludeert op basis van wereldwijd onderzoek onder publiek-private groeiprogramma’s dat programma Groeiversneller het hoogst scoort op aantoonbare omzetgroei van deelnemende bedrijven.

Deelnemers programma presteren beter

Het onderzoek in samenwerking met CBS laat er geen misverstand over bestaan: de deelnemersgroep presteert nadrukkelijk beter dan de controlegroep. De ondernemingen die in 2009 met het programma begonnen, groeiden in dat jaar 22 procentpunt meer in bruto-omzet dan die in de controlegroep. Ook de gemiddelde toename van het aantal medewerkers (+ 8%) is veelzeggend. Cruciaal zijn verder de groei in omzet uit het buitenland (55 procentpunt meer dan de controlegroep) en de ontwikkeling in bestedingen aan innovatie en productontwikkeling (+ 45%).

Bekijk hier het OECD rapport

Programma zorgt voor betere groei

De uitkomsten van de onderzoeken met CBS en de OECD, in combinatie met het enthousiasme van de deelnemers en de goede ervaringen met het programma, tonen aan dat de aanpak werkt. De toegepaste concepten zoals het maken van de Strategische Foto, het zorgvuldig uitstippelen van het Groeipad, het sparren met collega-groeiondernemers en de brede expertise vanuit de consortiumpartners leiden tot een betere groei. Het doorlopen van dit proces met ondernemers heeft ook geleid tot de verbetering van het programma zelf. Op basis van feedback van de deelnemers zijn waardevolle aanpassingen doorgevoerd.

Meer weten over het programma en wat je kunt verwachten als deelnemer? Klik hier.