FAQ

Meest gestelde vragen

1. Wat kost Programma Groeiversneller?

Voor het realiseren van uw groeidroom vraagt het Programma Groeiversneller een eigen bijdrage van de ondernemer. De bijdrage betaalt u in zes termijnen, verspreid over drie jaar. De bijdrage per halfjaar bedraagt € 10.500,- excl. btw. U investeert in een programma dat uw groeiambitie helpt te verwezenlijken. Hiervoor krijgt u een netwerk van mede-ondernemers met vergelijkbare groeivraagstukken, expertise op maat en persoonlijke begeleiding.

2. Kan een bedrijf met twee dga’s ook deelnemen?

Ja natuurlijk, ook dat is mogelijk. In dat geval betaalt u € 15.000,- per halfjaar excl. btw.

 3. Hoeveel tijd ben ik kwijt met het programma? 

Het programma biedt structuur, maar vraagt ook een tijdsinvestering van u als ondernemer. Gemiddeld komt dit neer op een halve dag per week. Deze tijd hebt u nodig voor het maken van strategische plannen en belangrijke keuzes. U hoort ruim op tijd hoe de planning eruitziet en de data van de bijeenkomsten zijn een half jaar van tevoren ingepland. Uit de ervaring van onze deelnemers blijkt dat de tijd die wordt geïnvesteerd in het programma, in de dagelijkse gang van zaken weer wordt terugverdiend, doordat het programma zorgt voor meer structuur een duidelijke focus. Een ondernemer verwoordde het kort en krachtig: “Wie geen tijd heeft voor zijn groeistrategie, heeft straks de hele dag tijd.”

4. Wat is het omzetcriterium?

U kunt alleen deelnemen als uw bruto-omzet over het laatste verslagjaar 2 miljoen euro of meer is. De exacte grens van de bruto-omzet wordt vastgesteld op basis van de specifieke bedrijfssituatie. Het omzetcriterium is gekozen om de kwaliteit van het programma te garanderen. Hiermee creëren we voor u een netwerk van waardevolle sparring-partners en bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving

5. Is het programma commercieel?

Nee, het programma heeft geen winstoogmerk, maar wordt door verschillende partijen gezien als investering.  Zij zien dit logischerwijs als een commerciële investering op de lange termijn (in nieuwe contacten en netwerken).

6. Waar vinden de bijeenkomsten plaats?

Er is zo veel mogelijk gekozen voor locaties in het midden van het land (regio Utrecht).

7. Kan ik stoppen wanneer ik wil?

Deelname aan het programma is niet vrijblijvend. Kern van de aanpak is dat u tegenover een groep van collega-ondernemers nadrukkelijk uw commitment uitspreekt, om met elkaars hulp het einddoel te realiseren. Groei is tenslotte geen korte termijnactiviteit, maar vraagt juist om een investering op de langere termijn, in dit geval drie jaar. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunt u het programma tussentijds beëindigen. Bij voortijdige beëindiging geldt een boeteclausule, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Afwijking van deze clausule is slechts in enkele gevallen mogelijk. Meer informatie hierover vindt u in onze leveringsvoorwaarden. Het kan zijn dat we in goed overleg overeenstemming bereiken om uw deelname te beëindigen.

8. Welke garanties biedt het programma?

De uitgangspunten en het concept waarop het programma gebaseerd is, zijn afkomstig van succesvolle snelle groeiers. Dit betekent niet dat we ieder afzonderlijk bedrijf honderd procent garantie op snelle groei kunnen geven. Het bereiken van de gewenste groei hangt voor het grootste deel af van u als ondernemer. Met Programma Groeiversneller bent u zich bewust van de uitdaging. Dit zorgt voor focus en dat is de beste garantie voor succes.