Van probleembedrijf naar groeidiamant

Van probleembedrijf naar groeidiamand

Stel, je hebt een succesvol bedrijf opgebouwd op basis van een fiscale regeling. Als die wordt afgeschaft, heb je een serieus probleem. Dat overkwam Bob Dijksma, directeur/eigenaar van NFP Groep. In plaats van bij de pakken neer te zitten, verlegde hij zijn koers. Met de Groeiversneller van Port4Growth gaat hij zelfs voluit voor groei. Dijksma over wat groei voor hem betekent. Lees verder

Globe Magazine: Ontmoetingen

Als onderdeel van Globe magazine bevragen twee ondernemers elkaar hoe zij met valuta-kwesties omgaan. Koersschommelingen zorgen voortdurend voor onderzekerheid bij ondernemers die wereldwijd actief zijn. Groeiversneller Monique Ansink van Excellent Products en Bart van den Bersselaar van fruitverwerkingsbedrijf Ariza gaan samen in gesprek over valutarisico’s.
Lees verder

Houd jouw gebruikelijk loon laag met de nieuwe Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de regeling omtrent het gebruikelijk loon verscherpt. De verwachting is dat de meeste dga’s hun gebruikelijk loon als gevolg hiervan moeten verhogen. Naast de nieuwe Gebruikelijkloonregeling is ook de ‘nieuwe’ Werkkostenregeling (WKR) in 2015 verplicht gesteld.
Lees verder

Pensioen Assurance

Pension Assurance

Nederland kent mogelijk 70.000 bedrijven die geen premie betalen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), terwijl ze daar wél onder vallen. Hierdoor lopen BPF’s voor miljarden aan inkomsten mis terwijl ze wel uitkeringsverplichtingen hebben. Bestuurders en adviseurs van deze bedrijven zoals fiscalisten, accountants maar ook pensioenadviseurs, moeten snel in actie komen. De financiële gevolgen kunnen namelijk desastreus uitpakken.
Lees verder

De transitievergoeding: maatregelen om ongewenste effecten tegen te gaan

Per 1 juli aanstaande treedt de regeling van de transitievergoeding in werking. Op grond van deze regeling is een werkgever bij ontslag van de werknemer een vergoeding verschuldigd als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd. Onder ontslag wordt mede verstaan het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Lees verder

Crowdfunding & Keuzes: zoveel platforms!

Hoe meer platforms er op de Nederlandse markt komen, hoe lastiger het is een goede keuze te maken. Vooral voor de crowdfunder -degene die geld nodig heeft. Elk platform heeft namelijk zijn eigen regels, voorwaarden, doelgroep en mogelijkheden. En niet elk platform is even succesvol in wat ze doet.
Lees verder

Het schaap met de vijf poten bestaat: het is je team!

schaap met de 5 poten

Met de groei van omzet en personeel neemt de complexiteit in je bedrijf snel toe. Een bedrijf heeft enerzijds behoeftes die naar “buiten” zijn gericht en anderzijds zie ik behoeftes die naar “binnen” zijn gericht. Waar bij de start de blik vaak vooral op buiten is gericht, ontstaat in situaties van groei of bij druk op de kosten, de noodzaak ook “binnen” verder te optimaliseren.
Lees verder