Rabobank hoofdsponsor van Crowdfunding Day!

De organisatie van Crowdfunding Day is verheugd te mogen delen dat Rabobank vandaag voor het hoofdsponsorschap van Crowdfunding Day heeft getekend. Rabobank zet hiermee in op het creëren van verbindingen tussen bancaire financiering en crowdfunding.

De Rabobank heeft een groot vertrouwen in de mogelijkheden van crowdfunding en dat is volgens Paul Dirken, directeur bedrijven Rabobank, niet verwonderlijk. “Een persoonlijk oordeel van personen uit je naaste omgeving, onderdeel zijn van een lokaal netwerk en het scheppen van kansen zijn uitgangspunten die zowel op de Rabobank als op crowdfunding van toepassing zijn.”

Nederlandse ondernemers doen van oudsher een groot beroep op de bank. Door de economische ontwikkelingen en stringentere regelgeving wijzigt het financieringslandschap. Dirken meent dat een ondernemer met een goed onderbouwd plan altijd de weg naar een passende financiering zal vinden. “Sterker nog: wanneer wij een financiering bijvoorbeeld uit risico-oogpunt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verstrekken dan wijzen we de ondernemer op andere mogelijkheden en zoeken de verbinding”. Crowdfunding en bancaire financiering samen versterken de potentie en armslag van een onderneming volgens Dirken. “Een juiste financieringsmix kan een onderneming helpen bij het bereiken van haar doelen. Steeds meer van onze klanten benutten verschillende financieringsbronnen en leggen daarmee een stevige financiële basis voor de toekomst van hun onderneming. Zo maken we samen meer mogelijk.”

Douw&Koren en Event Department, de initiatiefnemers van Crowdfunding Day, zijn er van overtuigd dat ondernemers er enorm gebaat bij zijn dat verschillende vormen van financieren goed op elkaar aansluiten. Zij zijn blij dat ze voor Crowdfunding Day ook andere financieringsvormen tot onze partners mogen rekenen. Zij zijn ervan overtuigd dat dit hoofdsponsorschap van de Rabobank een goede stap is het creëren van verbindingen tussen ondernemers en financiers en van grote waarde is voor Crowdfunding Day.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *