Het schaap met de vijf poten bestaat: het is je team!

Met de groei van omzet en personeel neemt de complexiteit in je bedrijf snel toe. Een bedrijf heeft enerzijds behoeftes die naar “buiten” zijn gericht, zoals marketing, productontwikkeling, pricing. Anderzijds zie ik behoeftes die naar “binnen” zijn gericht, zoals zingeving, samenwerking, teamontwikkeling, leiderschap, professionalisering. Waar bij de start de blik vaak vooral op buiten is gericht, ontstaat in situaties van groei of bij druk op de kosten, de noodzaak ook “binnen” verder te optimaliseren.

Schaalgrootte nadelen
In periode van sterke (verwachte) groei stijgen de vermijdbare kosten mee. Ik noem deze vermijdbare kosten, als tegenhanger van de welbekende economies (voordelen) of scale, ook wel de “cost of scale”, oftewel, schaalgrootte nadelen. Het succes van bedrijven wordt grotendeels gemaakt door de mensen die erin werken. Helaas zijn menselijke invloeden ook belangrijke (onbedoelde) óórzaken van schaalgrootte nadelen, zeker in de dienstverlening.

Voorbeelden van deze “cost of scale” zijn:

 • Dubbel werk door gebrek aan standaarden of afspraken en herhalende fouten
 • Groeiende tijdbesteding aan werk dat niet het kerndoel van het bedrijf raakt, zoals bureaucratie, politiek, vergaderen
 • Daling van productiviteit door: afnemende betrokkenheid, conflicterende belangen of gebrek aan lerend vermogen van successen
 • Groeiend ongebruikt talent van medewerkers door gebrek aan zicht op het individu
 • Klantontevredenheid door wisselende kwaliteit van dienstverlening

Een mens is maar een mens
Lastig aan deze “cost of scale” is dat ze juist vanwege de groei van het bedrijf, steeds moeilijker te ontdekken zijn. Het zicht op de details van de operatie, het zicht op de motivatie en bijdrage van het individu wordt vertroebeld. Signalen vanuit de werkvloer zijn langer onderweg of moeten door meerdere lagen heen. Er is een groeiende belasting op de leider(s). Een mens is maar een mens, nietwaar, met al zijn kracht en beperkingen? Dit geldt ook voor de DGA.

Het is voor het langdurig voortbestaan van het bedrijf belangrijk om jezelf in de ogen te kijken en te erkennen waar je echte kracht ligt en waar minder. Niemand (behalve jij misschien?) verwacht dat je alles alleen doet, dat je het schaap met de 5 poten bent.

Een schaap met vijf poten [van alle markten thuis | iemand die alles kan]
Hoewel het schaap met de 5 poten echt wel bestaat, is het in traditionele zin gezien, eerder een bedreigde diersoort dan een “plaag”. Sterker nog, ik geloof zelfs niet in de wenselijkheid de belangrijkste bedrijfsfuncties te combineren in één persoon. Het vergroot bijvoorbeeld de kwetsbaarheid vanuit het perspectief van bedrijfscontinuïteit en het risico op tunnelvisie.

“Anders kijken is meer zien”
Hoe prikkelend is de gedachte dat jij het schaap met de vijf poten al in dienst hebt, maar dat je er nog niet van profiteert, omdat je het niet herkent, niet inzet, niet ten volle gebruikt?

Laten we eens afstand nemen van de idee dat alle kracht in EEN PERSOON verenigd moet zijn. Hoe mooi zou het zijn als we de collectieve denkkracht en talenten van de medewerkers zó kunnen inzetten ten goede van het bedrijf, dat ze SAMEN ALS TEAM het schaap met de vijf poten zijn?

De volgende overtuigingen belemmeren elk van ons, in meer of mindere mate, om het eigen team als schaap met 5 poten te zien:

 • “Het is toch MIJN taak om de lijnen uit te zetten en de strategie te bepalen”
 • “De mensen begrijpen en overzien ‘het grote geheel’ niet, dus meedenken en beslissen….”
 • “Delegeren duurt langer dan zelf doen”
 • “Ik kan het zelf toch echt beter”
 • “Ze nemen het initiatief niet, komen niet uit zichzelf in beweging”
 • “Bedankt voor de ideeën, die pak ik morgen als eerste op (of toch niet?)”
 • “Het is niet mijn TAAK om dagelijkse problemen op te lossen”
 • “Mijn team is dermate zelfsturend, dat ik me er niet meer mee bemoei, tenzij”
 • “Ik sta te ver van mijn medewerkers af om alle talenten te (h)erkennen en in te zetten”

Pas op het werkt: onbedoelde neveneffecten.
Om schaalgrootte nadelen te voorkomen, loont het om stapsgewijs aandacht te besteden aan de naar “binnen” gerichte behoeften van je bedrijf. Hier kom ik dadelijk op terug.

Er is een groeiende bewijslast dat het SOWIESO loont om te investeren in beleving, betrokkenheid en tevreden medewerkers. Enkele cijfers die ik recentelijk in dit kader tegenkwam:

 • Visionaire bedrijven outperformen de markt met een factor 12 (Collins & Porras: ‘building your companies vision’)
 • Een 10% stijging in beslissingsbevoegdheid leidt tot 35% meer motivatie (Filip van den Driessche)
 • Meer tevreden medewerkers leveren tot 30% meer productiviteit op (Happiness at Work

Dit maakt dat investeren in “binnen” niet langer gezien wordt als een “luxe” artikel, maar als een oogstbaar concurrentievoordeel.

 1. Dat is allemaal leuk en aardig, maar.. hoe kom ik van A naar B?
  Om maximaal te kunnen profiteren van de volle kracht van je team is het volgens mij nodig om aan een aantal behoeften van de organisatie, “binnen”, te voldoen:
  Kraakhelder bestaansrecht:
  De mensen hebben een eenduidig en haarscherp beeld nodig van de belangrijkste doelen en waarden van het bedrijf. Dit ontstaat als mensen erover kunnen meedenken en als er een inspirerende vertaling van de boodschap is die structureel wordt herhaald. De leider is rolmodel voor het gewenste gedrag.
 2. De beste wedstrijd opstelling:
  De juiste man/vrouw zit op de juiste plek. De rolverdeling is transparant en helder, mensen begrijpen hun eigen en elkaars bijdrage aan het realiseren van de doelen. Er is aandacht voor de benodigde vaardigheden. De leider ondersteunt het team als coach. In het team is een cultuur van vertrouwen, veiligheid, openheid en onderling respect, om het volle potentieel van elkaar en de leider te kunnen aanspreken.
 3. Veilig en transparant prestatiemanagement:
  Er is dagelijks zicht op de belangrijkste prestaties.
  Voortgang, succes en problemen zijn veilig bespreekbaar.
  De mensen durven onderling om hulp te vragen, leren van elkaar en van elkaars succes.
 4. Erkenning van “problemen oplossen” als kerntaak:
  Er is ruimte en tijd om kleine en grote problemen en kansen zichtbaar te maken en deze structureel op te lossen (continu verbeteren). De medewerker krijgt en voelt de verantwoordelijkheid hiervoor en raakt hierdoor meer betrokken.
 5. Het wiel niet blijven uitvinden maar “patenteren”:
  De juiste balans is gevonden tussen creativiteit, innovatie, standaardisatie van processen en reductie van verspilling.

Laat je horen…
Profiteer jij al maximaal van het talent van je team?
Hoe denk jij over het schaap met de 5 poten?
Waar wil je meer over weten?
Ik ben benieuwd naar je reactie. Laat me dat eens weten!

5x Waarom Organisatieverbetering
“Creëert inzicht, beweging en resultaat”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *